Smedsin tilan historia

1800-luvun loppupuolella Smeds oli valtion omistama kruununluotsin tila. Vuoteen 1872 asti tilallisina olivat Johan ja Jonas Jonasson. 1872 hallintaoikeus siirrettiin Anders Gustav Anderssonille (isoisäni isoisälle). Hän oli esittänyt vaatimuksen tilasta koska Johan ja Jonas eivät olleet huolehtineet vastuistaan sekä olivat antaneet tilan rapistua . Anders Gustav omisti myös Staffas tilan Österbyssä.

1876 kuoli Anders Gustavin vaimo Maria Lovisa Johansdotter.

1877 Anders Gustav möi Smedsin tilan toiseksi vanhimmalle pojalleen Anders Wilhelmille. Tähän hänellä oli vanhimman pojan Gustav Adolfin suostumus sekä kolmen alaikäisen lapsen Karl Magnusin, Maria Sofian ja Johanneksen holhoojan suostumus.

1884 tila myytiin Karl Magnus veljelle.

1923 Smeds luovutettiin Karl Fredrik Englundille.

1964 Knut Fredrik otti tilan haltuunsa.

2001 tilan hallinta siirtyi minun nimiini.