Gunnel Englund på Pellinge Sommartorg

Nytt för sommaren 2019 är att jag också kommer att ha en försäljningsbod på Pellinge sommartorg där jag säljer gårdens produkter.
Mina produkter kan betalas med bankkort.

Torget har öppet fr.o.m. 25.5 varje lördag normalt kl 9-12 samt i juli på onsdagskvällar. Midsommartorget och ett par andra veckoslut under säsongen har avvikande tider.

Pellinge Sommartorg