Smeds historia

Smeds var i slutet av 1800-talet ett kronolotshemman som ägdes av staten. Stället innehades till 1872 av Johan och Jonas Jonasson. 1872 överfördes besittningsrätten till Anders Gustav Andersson (min farfars farfar) efter att han gjort anspråk på stället då Johan och Jonas ej skött sina plikter samt misskött stället och låtit det förfalla. Anders Gustav var från tidigare ägare av Staffas i Österbyn.

1876 avled Anders Gustavs hustru Maria Lovisa Johansdotter.

1877 sålde Anders Gustav Smeds till sin nästäldsta son Anders Wilhelm med godkännande av den äldsta sonen Gustav Adolf och via förmyndaren för de trenne minderåriga barnen Karl Magnus, Maria Sofia och Johannes.

1884 såldes gården vidare till brodern Karl Magnus.

1923 överläts Smeds till Karl Fredrik Englund.

1964 tog Knut Fredrik över stället.

2001 övergick ägandet i mitt namn.