Kontaktuppgifter

Gunnel Englund
Gamla Söderbyvägen 55
07390 Pellinge

Storstugan på Smeds
Gamla Söderbyvägen 30
07390 Pellinge

Direktförsäljning
Söderbyvägen 330
07390 Pellinge

telefon: 050 526 8426
e-post: gunnel.englund@smedsgunnel.fi

FO-nummer: 1394040-5