Nyheter

Julmarknader 2019

Julmarknad glögg och äppelmust

Smeds deltar i följande julmarknader:

14-15.12.2019 Julmarknad på Malmgård

22.12.2019 Skärgårdsjul på Pellinge (Skärgårdshemmet och Sandholmsudden)

Äppelblomning riktigt snart

Smeds äppelblom

Äppelblomningen är att vänta om drygt en månad, d.v.s. i månadsskiftet maj-juni.
Då kommer jag att ordna program i någon form kring detta. Följ med på fb!

Smaka på Smeds, Pellinge

Smakresan

Under vintern har jag utvecklat en ny produkt. Upplevelsen ”Skärgårdens smakresa” är en produkt som kan beställas. I den ingår för 1-10 personer en resa som berör hela året och det bjuds på smakupplevelser som motsvarar de olika årstiderna.

Alla produkter hänför sig på något sätt till Smeds Gård i Pellinge. Smakresan avnjuts i storstugan på Smeds och Gerda medverkar i programmet! Smakresan räcker ca 1-2 timmar beroende av gruppens storlek. Priset per person är 30€. Också denna produkt kan skräddarsys enligt kundens önskemål.

Försäljningsbod på Sommartorget

Gunnel Englund på Pellinge Sommartorg

Nytt för sommaren 2019 är att jag också kommer att ha en försäljningsbod på Pellinge sommartorg där jag säljer gårdens produkter.
Mina produkter kan betalas med bankkort.

Torget har öppet fr.o.m. 25.5 varje lördag normalt kl 9-12 samt i juli på onsdagskvällar. Midsommartorget och ett par andra veckoslut under säsongen har avvikande tider.

Pellinge Sommartorg