Smaker från Pellinge

GUNNEL ENGLUND

Vill du köpa mina produkter?

FÖRSÄLJNINGSPUNKTER OCH SOMMARTORG

SE FÖRSÄLJNINGSTÄLLEN

VILL DU BESÖKA SMEDS?

Kom och besök ett äkta jordbruk i Pellinge skärgård!
GunnelEnglund
Produkterna har smak av skärgårdens luft och jord!

OM MIG OCH SMEDS

Mitt namn är Gunnel Englund och jag upplever mig själv som en ”tvättäkta” skärgårdsbo! Min gård, Smeds, är ursprungligen ett kronolotshemman som staten ägde. Det kunde arrenderas samt att arrendatorn kunde lösa in hemmanet, d.v.s. köpa hemmanet till sitt eget. Min farfars farfar, Anders Gustav Andersson, lyckades köpa stället år 1872. Jag är således femte generationen på Smeds.

På gården idkas i dag skogsbruk, jordbruk, förädling av gårdens råvaror samt gårdsturism.

Jag förädlar egentligen allt som odlas på gården. Det blir sylt och saft av bären samt must och glögg av äpplena. Av spannmålen görs flingor, mjöl och bröd.

Skogen är min själ och jordbruket mitt hjärta! Havet fungerar som mina lungor!

NY UPPLEVELSE!

Pellingesmaker från alla våra årstider.

NYHETER

Bygget

Under sommaren och hösten har byggandet av lager och kök framskridit såhär långt!

0
Julmarknader 2019

Smeds deltar i följande julmarknader: 14-15.12.2019 Julmarknad på Malmgård 22.12.2019 Skärgårdsjul på Pellinge (Skärgårdshemmet och Sandholmsudden)

0
Äppelblom

Under sommaren 2019 fick jag uppleva för första gången hur äppelträdgården stod i blom!

0
Pop-up restaurang 7.7.2019

Söndagen 7.7 kl. 12-15 håller vi pop-up restaurang med Marie Kellgren på Skärgårdshemmet. I samma utrymme finns också en fotoutställning. Allt detta sammanfaller med Lantloppiset. Hitta till Skärgårdshemmet Läs mer om Lantloppiset

0
Äppelblomning riktigt snart

Äppelblomningen är att vänta om drygt en månad, d.v.s. i månadsskiftet maj-juni. Då kommer jag att ordna program i någon form kring detta. Följ med på fb!

0